Fa De Haan

Kadal 34

9079 KW Sint Jacobiparochie

T (0518) 491292

F (0518) 491340

E info@fadehaan.nl

facebook de haan transport st jacob

En zo begon het….

 

In 1922 is Fa de Haan opgericht door Hendrik de Haan zoon van turfschipper Dirk de Haan uit Stroobos.

Hendrik de Haan was in 1919 getrouwd met Janke Halma dochter van Douwe Halma van de Oudebildtdijk.

 

Hendrik werd na hun trouwen boerenarbeider, het hart van Hendrik trok naar het water, het schippersbloed verloochende zich niet.

Er werd door Hendrik en Janke een praam gekocht en hiermee vervoerden ze bieten naar de bietenfabriek in Franeker. Deze praam had uiteraard geen motor en moest voortbewogen worden doormiddel van een boom, of als de walkant het toeliet door een lijn.

Schipper zijn was hard werken en ook de jonge vrouw Janke moest hard meewerken, zolang er nog geen kinderen waren. Ze kregen later drie kinderen Dirk, Douwe en Bauke.

 

Na verloop van tijd kwam er een skûtsje met een zeil. Genaamd de Antilope. Dit ging al een stuk beter dan met de lijn langs de kant en de boom.

Met het Skûtsje werden er bieten naar Franeker gebracht. Hendrik had contacten gelegd met Magre van Franeker om op de terugreis zand en grind mee te nemen voor de timmerlieden op Het Bildt. Dit slaagde en de eerste retourvracht was een feit!

Bij de timmerlieden op Het Bildt moest het zand en grind uit het skûtsje gekruid worden.

 

Met het Skûtsje werd overal naar toe gevaren. Hendrik en Janke waren een echt schippers echtpaar geworden.

 

Hendrik broedde echter op het plan, om van het skûtsje een motorboot te maken. Dit gebeurde dan ook. Tevens werd de boot verlengd en hierdoor kreeg het een laadvermogen van 30 ton. Tesamen met de praam welke 22 ton laadvermogen had kon er dus in een vracht 52 ton vervoerd worden.

Ondanks dat er nu een motor zat in het skûtsje bleef het zwaar werk. Alles moest er immers in en uit gekruid worden met schep en kruiwagen.

 

Het motorschip werd in de ‘slappe’ tijden ook wel verhuurd voor de pleziervaart. Tijdens de oorlog werd er weinig gevaren en deed het schip dienst als onderduikschip. Het schip lag verscholen ergens in het riet aan de kleine blikvaart. Na de oorlog kwam de Antilope weer volop in bedrijf en werd er veel zand en grind vervoert.

 

Al vrij snel werd de eerste vrachtauto aangeschaft. Uiteraard was dit dump materiaal. De eerste wagen was een White.

De tweede vrachtauto die werd aangeschaft was een dump Chevrolet. Hiermee ging zoon Douwe rijden. De eerste vrachtauto’s hadden een platte bak en moesten leeggeschept worden.

Op een gegeven moment werd het schip verkocht. Dit was voor Hendrik een stuk van zijn leven wat weg ging. 

 

De ruimte bij Hendrik werd te klein. Hierop werd besloten dat er een nieuwe loods zou worden gebouwd achter het huis van zoon Dirk.

In 1953 werd de eerste kipper aangeschaft, dit was een behoorlijke verbetering.

 

In 1968 overleed Hendrik de Haan op de leeftijd van 75 jaar.

 

Het bedrijf is in 1970 verhuisd naar Sint Jacobiparochie, waar het nu nog gevestigd is.

 

Copyright Fa HD de Haan Webdesign Jakob van der Meer